Menu

O Muzeu smyslů

O smyslech

Nejznámějších je 5 základních smyslů, ale většina lidí se domnívá, že lidé mají mnohem víc než jen pět smyslů. Ukazuje se, že existuje minimálně devět smyslů, zatímco většina výzkumníků se domnívá, že jich je okolo jednadvaceti. Obecně přijímaná definice „smyslu“ zní: „jakýkoliv systém, který je tvořen skupinou smyslových buněk, jež reagují na konkrétní fyzikální jevy, a který odpovídá konkrétní skupině oblastí v rámci mozku, kde jsou signály přijímány a interpretovány“.

Každý z našich smyslů je neuvěřitelné umělecké dílo. Nejvíc nás fascinují jejich kombinace. Při konzumaci lahodného pokrmu budete v zásadě potřebovat pouze svou chuť. Nicméně k vytvoření dokonalého gurmánského zážitku probudíte také zrak, čich, a někdy dokonce i hmat a sluch.

Máme tendenci žít své životy na základě faktů. Tohle jídlo dobře chutná. Tohle je hezké oblečení. Tyhle květiny krásně voní. Ale víme, že náš život je víc než jen fakta. Kromě svých základních smyslů máme tendenci cítit mnoho dalších věcí. Někdo tomu říká intuice, někdo instinkt, a někdy dokonce ani nevíme, jak to nazvat. Není ale důležité, jak to označujeme. Důležité je, že vnímáme svými smysly, ale když je probudíme, … cítíme! Probuďte své smysly a ciťte více v MUZEU SMYSLŮ!instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
Instagram

Kde jsme?